HASZNÁLATI FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK


A https://voissy.com weboldal egy piackutatási szolgáltatás, amely átváltható pontokért cserébe lehetőséget kínál online felmérésekben való részvételre.

Az alábbiakban meghatározott feltételek vonatkoznak a Voissy szolgáltatásban való tagságára, a Panel weboldalának használatára, valamint az általunk kínált felmérésekben, projektekben, kérdőívekben vagy egyéb piackutatási tevékenységekben való részvételére. A Voissy Surveys felhasználójának jelentkezése által Ön megerősíti és garantálja, hogy jogosult a Panelben való részvételre, valamint hogy megértette és jogilag kötelező erejű ígéretet tesz arra, hogy betartja a jelen Tagsági megállapodást.

A jelen Adatvédelmi irányelvekből megtudhatja, hogy a Voissy hogyan gyűjti, tárolja és használja az Ön személyes adatait. Ha nem ért egyet az adatvédelmi irányelvekkel, azonnal hagyja abba a Szolgáltatások használatát.

Ezen feltételek be nem tartása esetén a Voissy fenntartja a jogot, hogy felfüggessze vagy megszüntesse az Ön fiókját, és kártérítést követeljen az elszenvedett veszteségek megtérítésére.

ELFOGADÁS
A Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és kifejezetten és feltétel nélkül elfogadta a Voissy által kínált weboldalra való belépés és a szolgáltatásokra való előfizetés napján hatályos Általános Szerződési Feltételeket.
A Voissy weboldal használatához és az ott kínált felmérésekben való részvételhez előbb el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et, amelyet Ön kijelenti, hogy teljes egészében elolvasta és megértette. Ha nem így tesz, beleegyezik, hogy lemond a Voissy Surveys weboldal használatáról. Az ÁSZF legfrissebb változatát bármikor megtekintheti a Voissy weboldalán.
A Voissy fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételek egészét vagy egy részét bármikor módosítsa. Ezért a Felhasználó feladata, hogy rendszeresen olvassa az Általános használati feltételek legújabb változatát, amely folyamatosan elérhető a voissy.com weboldalon. A Szolgáltatásoknak az Általános Felhasználási Feltételek módosítását követően történő bármilyen használata a Felhasználó részéről az új Általános Felhasználási Feltételek egyszerű elfogadását jelenti.

A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS FELTÉTELEI
A Voissy mindent megtesz annak érdekében, hogy honlapja a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető legyen, de a hozzáférést megszakíthatja, különösen karbantartás és frissítés céljából vagy bármilyen más, különösen technikai okból. A Voissy semmilyen módon nem felelős ezekért a megszakításokért és a Felhasználót érintő esetleges következményekért.
A Voissy fenntartja a jogot, hogy megtagadja bármely Felhasználó hozzáférését a Honlap egészéhez vagy egy részéhez. voissy.com egyoldalúan és előzetes értesítés nélkül, különösen a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyértelmű megsértése esetén.


 • 1) A Voissyban történő regisztráció feltételei:
  A regisztráció ingyenes. A regisztrációhoz a következő követelményeknek kell megfelelnie:

  • Kizárólag természetes személynek kell lennie.

  • Fenntartás nélkül elfogadták a jelenlegi G.C.U.

  • 15 évesnél idősebbnek kell lennie.

  • A 15 és 18 év közötti kiskorúak esetében a szülő vagy gondviselő előzetes hozzájárulása is szükséges. Ha ez nem így van, a Voissy megtagadja a kiskorú regisztrációjának érvényesítését.

  • Rendelkezzen érvényes e-mail címmel és jelszóval:

  • A fiókhoz csak egy e-mail cím tartozhat. Minden értesítést a Voissy weboldalon történő regisztráció során regisztrált e-mail címre küldünk. Jelszó, amelyért kizárólag Ön felelős, és amelyet a kapcsolat biztonsága érdekében vállalja, hogy rendszeresen változtat.

  • A regisztrációs űrlapot teljes mértékben ki kell tölteni a Voissy által kért összes információval.

  • A felhasználói fiókjából hozzáférhet a Voissy számára megadott összes személyes adatához, valamint a paraméterekhez, amelyeket bármikor módosíthat, hozzáadhat vagy törölhet.


 • 2) A felmérésekben való részvétel feltételei:
  A regisztráció befejezése után e-mailben meghívást kap a felmérésekben való részvételre. Átirányítjuk a Voissy weboldalára, majd elkezdhet részt venni a felmérésben. Minden egyes felmérésben való részvétel előtt tájékoztatjuk Önt a felmérés hozzávetőleges időtartamáról és a kiosztott pontok számáról.
  Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Voissy a felmérésre adott válaszait névtelenül felhasználja az adatvédelmi irányelvekben meghatározott feltételek szerint.

 • 3) Jutalomprogram:
  A felméréseinkben való részvételért cserébe Ön "Voissy-pontok" formájában kompenzációra jogosult. Ezeket a pontokat a felmérésekben való részvétel szintjéért, a kitartásért és a lojalitásért kapja, a Honlapon és a felmérésekben való részvételt kérő, az Ön e-mail postafiókjába küldött meghívóban feltüntetett skála szerint.
  Az összegyűjtött pontok a skála szerinti minimális ponthatár elérése után átválthatóak. Ezek a pontok a felhasználói fiókban részletezett feltételek szerint válthatók be fizetésre vagy utalványra.
  Ezeknek a pontoknak nincs kereskedelmi értéke. Ezek soha nem vihetők át egy másik felhasználói fiókba, nem cserélhetők vagy adhatók el a felhasználók között vagy harmadik félnek.
  A Voissy jogosult a pontrendszert bármikor megváltoztatni, feltéve, hogy erről a felhasználókat előzetesen tájékoztatja. Ez a módosítás nem érinti a módosítás előtt megszerzett pontok számát.


SZELLEMI TULAJDONJOGOK
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a voissy.com weboldalhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok kizárólagos tulajdonosa a Voissy.

A jelen Felhasználási feltételek nem értelmezhetők úgy, hogy a Felhasználónak engedélyt adnak olyan szellemi tulajdonjogokra, amelyek a Voissy tulajdonában vagy kizárólagos használati jogával rendelkeznek.

A voissy.com weboldal és oldalai (szoftverek, programok, eszközök (programozás, navigáció stb.), adatbázisok, operációs rendszerek, dokumentáció, esetleges frissítések és új verziók, rendszerek, szoftverek, forráskódok, struktúrák, infrastruktúrák, adatbázisok, grafikai elemek, szerkesztői tartalom stb.) szerzői jogvédelem alatt állnak. ), adatbázisok, operációs rendszerek, dokumentáció, esetleges frissítések és új verziók, rendszerek, szoftverek, forráskód, struktúrák, infrastruktúrák, adatbázisok, grafikai elemek, szerkesztői tartalom, szövegek, képek, fényképek, hangok, logók, márkák és minden más elem és szolgáltatás, amely azt alkotja, stb.) a Voissy (amelyet az Andromeda Smart Softwares cég tervezett és kísér) tulajdonát képezik, és valamennyi hatályos és/vagy szokásjog által védett szellemi tulajdonjoggal rendelkeznek.

A Voissy csak személyes és privát alapon ad engedélyt a Szerkesztői Tartalom megtekintésére, kizárva a nyilvános megtekintést vagy terjesztést.

Következésképpen a Szerkesztői tartalom vagy a weboldal, valamint bármely más szellemi tulajdonjog engedély nélküli megjelenítése, reprodukálása vagy kivonása szigorúan tilos, jogi szankció terhe mellett. A jogsértő polgári jogi és büntetőjogi szankciókkal sújtható, különösen a szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv L. 335.2. és L. 343.1. cikkében előírt szankciókkal.

A VOISSY-TAGSÁG MEGSZŰNÉSE
Ez a szerződés a Voissy által e-mailben küldött felhasználói regisztráció érvényesítésétől lép hatályba. A szerződést határozatlan időre kötik. A felhasználó és/vagy a Voissy bármikor, előzetes értesítés nélkül felmondhatja.

Ha a felhasználó nem teljesíti a jelen megállapodás szerinti bármely kötelezettségét, a Voissy bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti a felhasználó fiókját, a Voissy által a Voissy által az ilyen mulasztás miatt elszenvedett veszteségek méltányos megtérítése érdekében indítható egyéb kártérítési eljárások sérelme nélkül.

Továbbá a felhasználó már átváltott pontjai automatikusan és véglegesen törlődnek, és a felhasználónak semmilyen kártérítés nem jár.

Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatás bármilyen okból megszűnik, a felhasználó nem váltott Voissy-pontjai automatikusan és véglegesen törlődnek, és semmilyen kártérítés nem jár.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerkesztői tartalom használata során józan ítélőképességgel kell eljárnia, és viselnie kell minden ezzel kapcsolatos kockázatot, különösen, ha a Szerkesztői tartalom időszerűségére, hasznosságára vagy teljességére támaszkodik, és saját felelősségére kell elvégeznie minden ellenőrzést.

A voissy.com weboldal hiperhivatkozásokat tartalmaz harmadik felek által kezelt weboldalakra. A Voissy nem ellenőrzi ezeket az oldalakat, és nem vállal felelősséget azok tartalmáért. Az ilyen linkek felvétele nem jelenti azt, hogy a Voissy jóváhagyja az ezeken az oldalakon található anyagokat. A Voissy nem tehető felelőssé ezen oldalak tartalmáért, és az a tény, hogy ezekre az oldalakra a voissy.com oldalon hivatkoznak, nem teszi a Voissy Surveys-t semmilyen módon felelőssé. Ezen túlmenően a Felhasználó garantálja a Voissy-t az ellene bármilyen okból - és általánosabban az adatok vagy információk bevitelével kapcsolatban - indítható bármely olyan személy által indított bármilyen keresettel vagy eljárással szemben, aki úgy véli, hogy az ilyen adatok vagy információk Voissy oldalra való felvitele miatt sérült, és vállalja, hogy mentesíti őt az ebből eredő esetleges bírósági és peren kívüli költségekkel szemben.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy tájékoztatták az internet és a hálózatok sajátos jellemzőivel kapcsolatos kockázatokról. Az internet egy nyílt hálózat, amelyet a Voissy nem ellenőrizhet, és az interneten zajló adatcsere viszonylag megbízható, és nem védett a jogellenes felhasználás vagy a kalózkodás kockázata ellen, és különösen az ellen, hogy a felhasználóra vonatkozó személyes adatokra vonatkozó információkat rögzíthetnek és/vagy továbbíthatnak. A felhasználót kifejezetten tájékoztatjuk az interneten kialakuló, a Voissy által nem ellenőrizhető gyakorlatokról (kémprogramok, azonnali üzenetküldő szoftverek, személyes keresőszoftverek és -szolgáltatások stb.). A felhasználó ezért mentesíti a Voissy-t minden olyan követelés alól, amely a rá vonatkozó információk harmadik fél általi esetleges megszerzésével és/vagy felhasználásával kapcsolatos.

SZEMÉLYES ADATOK - AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT ADATOK BIZALMAS KEZELÉSE
A voissy összegyűjti a Felhasználók által megadott információkat:
A Voissy tudatában van annak, hogy a személyes adatok interneten történő gyűjtésének és feldolgozásának tiszteletben kell tartania az egyének alapvető jogait. A Voissy vállalja, hogy a személyes adatoknak a voissy.com oldalon történő feldolgozása megfelel az informatikára, a fájlokra és a szabadságokra vonatkozó törvényeknek.

A felhasználóknak joguk van a személyes adataikhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez.

A Voissy vállalja, hogy mindent megtesz a Személyes adatok védelme érdekében, hogy megakadályozza azok elferdítését, megrongálását vagy harmadik féllel való közlését, hogy biztosítsa a felmérésekre adott válaszainak anonim feldolgozását, és hogy tájékoztatja Önt a feltételek változásáról.

Kapcsolat
Ha bármilyen kérdése van az Általános Szerződési Feltételekkel, a tagsággal vagy az Ön kötelezettségeivel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

 • Postai cím: SAS Andromeda Smart Softwares, 231 Rue Saint Honoré, 75001 Paris. Franciaország

 • Email : contact@voissy.com