VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK


Nettstedet https://voissy.com er en markedsundersøkelsestjeneste som gir deg muligheten til å delta i nettbaserte undersøkelser i bytte mot konvertible poeng.

Vilkårene og betingelsene nedenfor regulerer og gjelder for ditt medlemskap i Voissy-tjenesten, din bruk av panelets nettsted og din deltakelse i enhver undersøkelse, prosjekt, spørreskjema eller annen markedsundersøkelsesaktivitet som tilbys gjennom oss. Når du velger å søke om å bli bruker av Voissy Surveys, bekrefter og garanterer du at du er kvalifisert til å delta i panelet og at du forstår og gir et juridisk bindende løfte om å overholde denne medlemsavtalen.

Du vil forstå hvordan Voissy samler inn, lagrer og bruker personopplysningene dine i denne personvernerklæringen. Hvis du ikke er enig i vår personvernerklæring, bør du umiddelbart slutte å bruke tjenestene.

Hvis du ikke overholder disse vilkårene, forbeholder Voissy seg retten til å suspendere eller avslutte kontoen din og kreve erstatning for eventuelle tap.

GODKJENNING
Brukeren erklærer at han/hun har lest og uttrykkelig og betingelsesløst akseptert disse generelle bruksvilkårene som gjelder på dagen for tilgang til nettstedet og abonnement på tjenestene som tilbys av Voissy.
For å kunne bruke Voissy-nettstedet og delta i undersøkelsene som tilbys på det, må du først ha akseptert disse bruksvilkårene, som du erklærer å ha lest og forstått i sin helhet. Hvis du ikke gjør det, godtar du å avstå fra å bruke nettstedet Voissy Surveys. Du kan når som helst konsultere den siste versjonen av de generelle vilkårene på nettstedet til Voissy.
Voissy forbeholder seg retten til når som helst å endre hele eller deler av disse generelle bruksvilkårene. Det er derfor opp til brukeren å regelmessig se den siste versjonen av de generelle bruksvilkårene som til enhver tid er tilgjengelig på nettstedet voissy.com. Enhver bruk av tjenestene etter endring av de generelle bruksvilkårene innebærer at brukeren godtar de nye generelle bruksvilkårene.

VILKÅR FOR TILGANG TIL TJENESTER
Voissy gjør sitt ytterste for å holde nettstedet tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, men kan avbryte tilgangen, særlig for vedlikehold og oppgradering eller av andre grunner, særlig tekniske. Voissy er på ingen måte ansvarlig for disse avbruddene og konsekvensene som kan oppstå for brukeren.
Voissy forbeholder seg retten til å nekte enhver bruker tilgang til hele eller deler av nettstedet. voissy.com ensidig og uten forutgående varsel, særlig i tilfelle et klart brudd på disse generelle bruksvilkårene.


 • 1) Vilkår for registrering i Voissy:
  Registreringen er gratis. For å registrere deg må du oppfylle følgende vilkår:

  • Du må være en fysisk person.

  • Har uten forbehold akseptert de foreliggende G.C.U.

  • Være over 15 år.

  • For mindreårige mellom 15 og 18 år kreves det også forhåndssamtykke fra foreldre eller verge. Hvis dette ikke er tilfelle, vil Voissy nekte å validere registreringen av den mindreårige.

  • Ha en gyldig e-postadresse og et passord:

  • Bare én e-postadresse skal knyttes til kontoen. Alle meldinger vil bli sendt til e-postadressen som er registrert under registreringsprosessen på Voissy-nettstedet. Et passord som du er eneansvarlig for, og som du forplikter deg til å endre svært regelmessig for å sikre tilkoblingen din.

  • Registreringsskjemaet må være fullstendig utfylt med alle opplysningene Voissy ber om..

  • Fra brukerkontoen din har du tilgang til alle personopplysningene du har kommunisert til Voissy, samt til parametrene du kan endre, legge til eller slette når som helst.


 • 2) Vilkår og betingelser for deltakelse i undersøkelsene:
  Når registreringen er fullført, vil du bli invitert via e-post til å delta i undersøkelsene. Du vil bli omdirigert til Voissy-nettstedet og deretter begynne å delta i undersøkelsen. Før hver deltakelse i undersøkelsen vil du bli informert om den omtrentlige varigheten og antall poeng som tildeles.
  Du samtykker uttrykkelig i at svarene dine på undersøkelsen kan brukes anonymt av Voissy i henhold til vilkårene i personvernreglene.

 • 3) Belønningsprogram:
  Til gjengjeld for din deltakelse i våre undersøkelser har du rett til kompensasjon i form av "Voissy-poeng". Disse poengene tildeles for graden av deltakelse i undersøkelsene, flittighet og lojalitet, i henhold til en skala som er angitt på nettstedet og i invitasjonen som sendes til e-postboksen din med forespørsel om deltakelse i undersøkelsene.
  De innsamlede poengene kan konverteres etter å ha nådd en minimumsterskel i henhold til skalaen. Disse poengene kan byttes i henhold til vilkårene og betingelsene i brukerkontoen mot en betaling eller en kupong.
  Disse poengene har ingen kommersiell verdi. De kan aldri overføres til en annen brukerkonto, og de kan heller ikke byttes eller selges mellom brukere eller til tredjeparter.
  Voissy har rett til å endre poengsystemet når som helst, forutsatt at brukerne informeres på forhånd. Denne endringen vil ikke påvirke antall poeng du har opptjent før endringen.


IMMATERIELLE RETTIGHETER
Brukeren erkjenner at Voissy er eneeier av de immaterielle rettighetene knyttet til nettstedet voissy.com.

Ingenting i disse vilkårene og betingelsene for bruk skal tolkes som å gi brukeren en lisens til de immaterielle rettighetene som Voissy kan ha eierskap til eller enerett til å bruke.

Alle elementer på nettstedet voissy.com og dets sider (programvare, programmer, verktøy (programmering, navigasjon). ), databaser, operativsystemer, dokumentasjon, oppdateringer og nye versjoner som kan lages, systemer, programvare, kildekode, strukturer, infrastrukturer, databaser, grafiske elementer, redaksjonelt innhold, tekster, bilder, fotografier, lyd, logoer, merkevarer og alle andre elementer og tjenester som utgjør det, etc.) tilhører Voissy (designet og ledsaget av selskapet Andromeda Smart Softwares) og er beskyttet av alle gjeldende immaterielle rettigheter og/eller sedvanerett.

Voissy gir kun tillatelse til å se det redaksjonelle innholdet for personlig og privat bruk, med unntak av offentlig visning eller distribusjon.

Følgelig er enhver uautorisert representasjon, reproduksjon eller utdrag av det redaksjonelle innholdet eller nettstedet, samt andre immaterielle rettigheter, strengt forbudt og kan føre til rettslige skritt. Lovbryteren er ansvarlig for sivile og strafferettslige sanksjoner, og særlig sanksjonene fastsatt i artikkel L. 335.2 og L. 343.1 i Code de la propriété intellectuelle.

OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP I VOISSY
Denne kontrakten trer i kraft fra og med valideringen av brukerens registrering sendt av Voissy via e-post. Den er inngått på ubestemt tid. Den kan sies opp når som helst uten varsel av brukeren og/eller Voissy.

I tilfelle brukeren bryter noen av sine forpliktelser i henhold til dette, kan Voissy også suspendere eller avslutte brukerens konto når som helst, uten at det berører andre erstatningssøksmål som Voissy kan anlegge for å gjenopprette tapet som Voissy har lidd som følge av et slikt brudd.

Videre vil brukerens poeng som allerede er konvertert, også bli automatisk og permanent kansellert, og brukeren vil ikke få noen kompensasjon.

I alle tilfeller av oppsigelse, uansett årsak, vil brukerens Voissy-poeng som ennå ikke er konvertert, automatisk og permanent bli kansellert, og ingen kompensasjon vil bli utbetalt.

ANSVARSBEGRENSNINGER
Brukeren erkjenner uttrykkelig at han/hun må utvise god dømmekraft ved bruk av det redaksjonelle innholdet og bære alle tilknyttede risikoer, og særlig når han/hun stoler på aktualiteten, nytten eller fullstendigheten av dette redaksjonelle innholdet, og utføre enhver verifisering på eget ansvar.

Nettstedet voissy.com inneholder hyperkoblinger til nettsteder som administreres av tredjeparter. Voissy har ingen kontroll over disse nettstedene og påtar seg intet ansvar for deres innhold. Inkluderingen av slike lenker innebærer ikke at Voissy godkjenner materialet på disse nettstedene. Voissy kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på disse nettstedene, og det faktum at disse nettstedene er referert til på nettstedet voissy.com gjør ikke Voissy Surveys ansvarlig på noen måte. I tillegg garanterer brukeren Voissy mot ethvert krav eller søksmål som kan reises mot ham eller henne av en hvilken som helst grunn, og mer generelt i forbindelse med innlegging av data eller informasjon, av enhver person som anser seg skadet av å legge ut slike data eller informasjon på Voissy-nettstedet, og forplikter seg til å holde ham eller henne skadesløs for eventuelle rettslige og utenrettslige kostnader som kan oppstå.

Brukeren erkjenner at han/hun har blitt informert om de særlige risikoene som er forbundet med de spesifikke egenskapene til Internett og nettverkene. Internett er et åpent nettverk som ikke kan kontrolleres av Voissy, og datautvekslingen på Internett er relativt pålitelig og er ikke beskyttet mot risikoen for misbruk eller piratkopiering, og særlig det faktum at informasjon knyttet til personopplysninger om brukeren kan fanges opp og/eller overføres. Brukeren er også uttrykkelig informert om praksisen som utvikler seg på Internett, utenfor enhver kontroll av Voissy (spionprogrammer, programvare for direktemeldinger, personlig søkeprogramvare og -tjenester osv.) Han/hun holder derfor Voissy skadesløs for ethvert krav som måtte oppstå som følge av en tredjeparts eventuelle innhenting og/eller bruk av opplysninger om ham/henne.

PERSONOPPLYSNINGER - KONFIDENSIALITET AV INNSAMLEDE DATA
voissy samler inn informasjon fra brukerne:
Voissy er klar over at innsamling og behandling av personopplysninger på Internett må respektere enkeltpersoners grunnleggende rettigheter. Voissy forplikter seg til å sikre at all behandling av personopplysninger på nettstedet voissy.com er i samsvar med loven om informasjonsteknologi, filer og friheter.

Brukerne har rett til å få tilgang til, korrigere eller slette personopplysningene sine.

Voissy forplikter seg til å gjøre sitt ytterste for å beskytte personopplysninger, for å forhindre at de blir forvrengt, skadet eller kommunisert til tredjeparter, for å sikre anonym behandling av dine svar på undersøkelsen og for å informere deg om eventuelle endringer i forholdene.

Kontakt
Hvis du har spørsmål om vilkårene og betingelsene, medlemskap eller dine forpliktelser, kan du kontakte oss.

 • Post: SAS Andromeda Smart Softwares, 7 Rue Pierre Guiral, 13003 Marseille. Frankrike.

 • Email : contact@voissy.com