PERSONVERNERKLÆRING


Sist oppdatert: 05/01/2024


Vår forpliktelse


Vi respekterer personvernet til brukere av voissy.com, enten de er medlemmer eller besøkende, og er forpliktet til å beskytte personopplysningene deres. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene som oppgis av brukere av voissy.com når de blir medlemmer og deltar i undersøkelser, og hva vi gjør med personopplysningene dine. Vi forklarer også hvilke personvernrettigheter brukerne kan ha, og hvordan lovene kan brukes for å beskytte dem.

Ved å krysse av i avmerkingsboksene samtykker du i behandlingen av personopplysningene dine som beskrevet i denne personvernerklæringen og for de spesifikke formålene som er angitt i den.

Forvaltning av innsamlede personopplysninger


Når du blir med i panelet vårt, inngår vi en kontrakt med deg, som er underlagt denne personvernerklæringen og våre vilkår og betingelser. For å kunne oppfylle denne kontrakten ved å invitere deg til relevante undersøkelser, må vi samle inn, behandle og profilere opplysningene som ble bedt om ved rekrutteringen, eller som du deretter kan legge til i profilen din. Denne informasjonen vil også være nødvendig for å sende deg belønninger og for å kontakte deg angående fremtidige undersøkelser.

Bruk av dataene


Når du har registrert deg, vil du bli bedt om å oppgi ytterligere informasjon om dine interesser og forbruksvaner gjennom skjemaer som du blir bedt om å fylle ut.

Vi samler også inn opplysninger når du frivillig fyller ut spørreundersøkelser som vi inviterer deg til å delta i. Demografiske, forretningsmessige, faglige og personlige opplysninger og din mening om samfunnsspørsmål, selskaper og merkevarer.

Innsamlingen av disse opplysningene er nyttig, men ikke obligatorisk for å få tilgang til tjenestene våre. Hvis du ikke oppgir disse opplysningene, kan det imidlertid hende at du ikke får tilgang til visse undersøkelser og/eller at du får tilbud om undersøkelser som ikke helt samsvarer med profilen din.

Vi sørger for at lagring og bruk av disse personopplysningene er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Kort oppsummert bruker vi personopplysningene dine til å :

 • Hold oversikt over alle brukere

 • Sende deg invitasjoner til å delta i våre betalte spørreundersøkelser.

 • Send deg undersøkelser som passer til profilen din

 • Etablere og analysere statistiske data fra en undersøkelse

 • Svar på dine forespørsler via vår tekniske støtte

 • For å holde deg informert om nye og forbedrede funksjoner på nettstedet og tjenestene våre.

 • Opprette anonyme statistiske profiler av nettstedets medlemmer basert på informasjon fra brukerne.


Alle svar som samles inn i interne undersøkelser på Voissy-anlegget, for eksempel profilberikelse, videresendes til våre kunder for spesifikke undersøkelser. Svarene sendes i samlet form.

Vi vil aldri gi opplysningene dine videre uten ditt samtykke eller uten en garanti for at de bare vil bli brukt til de oppgitte formålene.

Oppdragsgiveren kan også bruke disse opplysningene til å kontakte deg for å invitere deg til å delta i andre undersøkelser som gjennomføres av oppdragsgiveren. Vi samler ikke inn eller lagrer tekniske data fra enheten din (IP-adresse, internettleverandør osv.).

Brukernes e-postadresser blir ikke solgt eller delt og vil bare bli brukt til å sende invitasjoner til salgsfremmende eller lojalitetsundersøkelser.

Alle e-poster som sendes fra oss, inneholder en avmeldingslenke.

Beskyttelse og lagring av personopplysningene dine


Andromeda Smart Softwares er et fransk selskap, og personopplysningene dine overføres til andre medlemmer av Andromeda Smart Softwares-konsernet og til våre betrodde partnere og tjenesteleverandører, som befinner seg i andre land enn der du bor. Vær oppmerksom på at lovene i andre land kan avvike fra lovene som gjelder i ditt eget bostedsland.

Hvis du er bosatt i EØS, har Andromeda Smart Softwares, for å overholde den generelle personvernforordningen (GDPR), innført tilstrekkelige garantier for å beskytte dine data og dine rettigheter, inkludert standard databeskyttelsesklausuler for overføring av personopplysninger til tredjeparter fra land utenfor EU som vedtatt av EU-kommisjonen.

Når personopplysninger er underlagt personvernforordningen og overføres til et land eller territorium utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), innfører vi tilstrekkelige garantier for å sikre at overføringen skjer på en lovlig måte i henhold til EUs personvernlovgivning og er sikker.

Vi treffer egnede teknologiske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine, både under overføring og etter at vi har mottatt dem. Våre sikkerhetsprosedyrer er i samsvar med allment aksepterte standarder for beskyttelse av personopplysninger.

Våre ansatte er pålagt å følge våre retningslinjer og prosedyrer for konfidensialitet, sikkerhet og personvern.

Kontoinformasjonen og personopplysningene dine er passordbeskyttet, slik at bare du har tilgang til opplysningene dine. For å beskytte personopplysningene dine anbefaler vi at du ikke oppgir passordet ditt til noen. Husk også å logge ut av panelkontoen din og lukke nettleservinduet når du er ferdig med å besøke nettstedet vårt. Dette er for å sikre at andre ikke får tilgang til personopplysningene og korrespondansen din hvis du deler datamaskin med noen andre, eller hvis du bruker en datamaskin på et offentlig sted som et bibliotek eller en internettkafé. Vennligst endre passordet ditt regelmessig.

Bruk av informasjonskapsler


Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen eller mobilenheten din av et nettsted som tildeler deg en numerisk bruker-ID og lagrer visse opplysninger om nettnavigeringen din. De brukes for å gjøre det lettere for brukerne å navigere på nettsteder og utføre visse funksjoner. Nettstedet sender informasjon til nettleseren, som deretter oppretter en tekstfil på brukerens datamaskin eller mobile enhet. Hver gang brukeren går tilbake til det samme nettstedet, henter og sender nettleseren denne filen til nettstedets server.

For atferdssporingsformål bruker vi valgfrie informasjonskapsler eller programvareapplikasjoner, men bare hvis du har samtykket til bruken av dem.

Som med de fleste nettbaserte undersøkelser samler vi inn visse opplysninger automatisk og lagrer dem i datafiler. Denne informasjonen kan omfatte data som: IP-adresser (Internet Protocol), type nettleser som brukes, Internett-leverandør ("ISP"), henvisnings- eller utgangssider, operativsystem som brukes, og dato og klokkeslett da brukeren besøkte nettstedet.

Vi bruker denne automatisk innsamlede informasjonen til å analysere trender i nettleserbruk, for eksempel, og til å administrere nettstedet, inkludert å skreddersy undersøkelsesopplevelsen til din nettlesertype. Vi kan også bruke IP-adressen din til å sjekke om det er flere som deltar i undersøkelsen fra den IP-adressen, og for å beskytte mot svindel.

Voissy deler informasjonskapsler inn i tre kategorier:

informasjonskapsler som kreves for å bruke panelsiden;
informasjonskapsler for sikkerhetsformål;
informasjonskapsler som brukes til atferdsforskning eller for å måle effekten av reklame.

Andre lenker


Vi kan av og til bruke Internett-tagger (også kjent som "tags" eller handlingstagger) og distribuere dem gjennom en nettanalysepartner. Disse taggene plasseres både i nettannonser som gir brukerne tilgang til nettstedet, og på individuelle sider på nettstedet.

Denne teknologien gjør det mulig for oss å evaluere besøkendes respons på nettstedet og effektiviteten av dets handlinger (for eksempel antall ganger en side åpnes og informasjonen som konsulteres), samt brukerens bruk av dette nettstedet.

Den eksterne tjenesteleverandøren kan samle inn informasjon om besøkende på nettstedet og andre nettsteder gjennom disse taggene, utarbeide rapporter om aktiviteten på nettstedet for voissy.com og tilby andre tjenester knyttet til bruken av nettstedet og Internett.

Vi er ikke ansvarlige for personvernpraksisen til andre tilknyttede nettsteder. Vi oppfordrer brukerne våre til å lese personvernerklæringene til alle nettsteder som samler inn personopplysninger, før de sender inn opplysningene sine.

Rett til innsyn, retting og innsigelse


Denne personvernerklæringen og din bruk av nettstedet skal styres av og tolkes i samsvar med fransk lovgivning, og særlig lov nr. 78-17 av 6. januar 1978 om databehandling, filer og friheter. Valget av lov påvirker ikke dine rettigheter som forbruker i henhold til gjeldende lov der du bor. Hvis du er forbruker, samtykker du og vi i å underkaste oss de franske domstolenes ikke-eksklusive jurisdiksjon, noe som betyr at du kan anlegge sak i forbindelse med denne erklæringen i Frankrike eller i det EU-landet du bor i. Hvis du er næringsdrivende, må ethvert søksmål mot oss anlegges ved en domstol i Frankrike.

Hvis du ønsker å få tilgang til, endre eller slette personopplysninger om deg, finnes det funksjoner i kundeområdet ditt, eller du kan kontakte oss per e-post eller skriftlig. I dette tilfellet må brukeren angi hvilke personopplysninger han/hun ønsker at Voissy skal korrigere, oppdatere eller slette, og identifisere seg nøyaktig med en kopi av et identitetsdokument (identitetskort eller pass).

Beskyttelse og lagring av personopplysninger • Teknisk : De tekniske dataene oppbevares så lenge det er strengt nødvendig for å oppnå det tiltenkte formålet.

 • Medarbeidere : Personopplysninger som behandles, skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle de forpliktelsene som ble definert ved kontraktsinngåelsen eller den forhåndsdefinerte varigheten av kontraktsforholdet.

 • Slette kontoen : Brukeren har mulighet til å slette kontoen sin når som helst, gjennom menyen for sletting av konto som finnes i medlemsområdet eller ved å kontakte kundestøtten. For data Purge er det innført midler for å sørge for effektiv sletting av data når brukerkontoen slettes.

 • Sletting etter 3 års inaktivitet: Hvis du ikke har logget inn på nettstedet på tre år, vil du av sikkerhetsgrunner motta en e-post der du blir bedt om å logge inn så snart som mulig, ellers vil dataene dine bli slettet fra databasene våre.


Vi tar vårt ansvar for å beskytte personopplysningene dine svært alvorlig. Vi vil ta rimelige tekniske og organisatoriske forholdsregler for å forhindre tap, misbruk eller endring av personopplysningene dine.

Vi lagrer alle personopplysninger du oppgir på våre sikre (passord- og brannmurbeskyttede) servere. Når vi behandler personopplysninger, tar vi alle rimelige skritt for å beskytte dem mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

Du er ansvarlig for å bevare konfidensialiteten til passordet du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt; vi vil ikke be deg om passordet ditt (unntatt når du logger deg på nettstedet vårt).

I samsvar med bestemmelsene i loven om tillit til den digitale økonomien, forplikter Voissy seg til ikke å oppbevare data i nominativ form utover den perioden som er fastsatt i erklæringen til CNIL.

Endringer i personvernreglene


Voissy forbeholder seg retten til å endre vilkårene og kunngjøringene. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer eller oppdateringer av personvernreglene via e-post eller når du logger inn etter en endring.

Kontakt angående retningslinjer for personvern


Personvernombud


For å sikre korrekt anvendelse av sine forpliktelser knyttet til databeskyttelse, har Andromeda Smart Softwares utnevnt en databeskyttelsesansvarlig (DPO) som er hovedkontakt for disse spørsmålene. Personvernombudet sikrer at personvernkravene blir tatt hensyn til ved å støtte gjennomføringen av behandlingen av personopplysninger, ved å øke bevisstheten blant interne team og ved å føre tilsyn med behandlingen av forespørsler om å utøve de registrertes rettigheter. Personvernombudet kan også kontaktes i forbindelse med utvekslinger med brukerne (rådgivningsplikt, utvekslinger med brukernes personvernombud, osv.)

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om personvernet ditt eller personvernpraksisen til Andromeda Smart Softwares, kan du kontakte personvernombudet vårt:

 • Navnet på vår databeskyttelsesansvarlige (DPO): Karim Temal (CTO og ekspert på IT-sikkerhet og databeskyttelse samt mobilapplikasjonsutvikler)

 • E-post til: karim.temal@voissy.com

 • Postadresse: Andromeda Smart Softwares, Privacy Office, 7 Rue Pierre Guiral, Marseille, 13003. Frankrike.


 • Postadresse: Andromeda Smart Softwares, Privacy Office, 7 Rue Pierre Guiral, Marseille, 13003. Frankrike.

 • Email : contact@voissy.com