PRIVACYBELEID


Laatste bijwerking: 05/01/2024


Onze inzet


Wij respecteren de privacy van voissy.com gebruikers, of zij nu lid of bezoeker zijn, en zijn toegewijd aan het beschermen van hun persoonlijke gegevens, deze privacy verklaring beschrijft hoe wij de persoonlijke gegevens die door voissy.com gebruikers worden verstrekt wanneer zij lid worden en deelnemen aan enquêtes verzamelen en gebruiken en wat wij met uw persoonlijke informatie doen. Wij leggen ook uit welke privacyrechten gebruikers eventueel hebben en hoe de wetten kunnen worden toegepast om die te beschermen.

Door de aangegeven vakjes aan te kruisen, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid en voor de specifieke doeleinden die erin worden uiteengezet.

Beheer van de verzamelde persoonsgegevens


Wanneer u lid wordt van ons panel, gaan wij een overeenkomst met u aan, waarop dit privacybeleid en onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Om dit contract uit te voeren door u uit te nodigen voor passende enquêtes, moeten wij de informatie die bij de aanwerving wordt gevraagd of die u vervolgens aan uw profiel kunt toevoegen, verzamelen, verwerken en profileren. Deze informatie is ook nodig om u beloningen toe te sturen en om contact met u op te nemen over toekomstige enquêtes.

Gebruik van de gegevens


Zodra u zich hebt geregistreerd, wordt u gevraagd verdere informatie over uw interesses en bestedingsgewoonten te verstrekken via formulieren die u moet invullen.

Wij verzamelen ook informatie wanneer u vrijwillig enquêtes invult waarvoor wij u uitnodigen. Demografische, zakelijke, professionele en persoonlijke informatie en uw mening over maatschappelijke kwesties, bedrijven en merken.

Het verzamelen van deze gegevens is nuttig maar niet verplicht om toegang te krijgen tot onze diensten. Als u deze informatie echter niet verstrekt, krijgt u mogelijk geen toegang tot bepaalde onderzoeken en/of worden u onderzoeken aangeboden die niet helemaal bij uw profiel passen.

Wij zorgen ervoor dat de opslag en het gebruik van deze persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacywetgeving.

Samengevat gebruiken wij uw persoonsgegevens om :

 • Alle gebruikers bijhouden

 • u uitnodigingen sturen om deel te nemen aan onze betaalde onderzoeken

 • U enquêtes sturen die overeenkomen met uw profiel

 • Opstellen en analyseren van statistische gegevens aan het eind van een enquête

 • Reageer op uw verzoeken via onze technische ondersteuning

 • U op de hoogte te houden van nieuwe functies en verbeteringen aan onze site en diensten

 • Anonieme statistische profielen maken van leden van de site op basis van door gebruikers verstrekte informatie


Alle antwoorden die worden verzameld in interne onderzoeken op de site van Voissy, zoals profielverrijking, worden doorgestuurd naar onze klanten voor specifieke onderzoeken. De antwoorden worden in geaggregeerde vorm verzonden.

Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven zonder uw toestemming of zonder de garantie dat deze alleen worden gebruikt voor de aangegeven doeleinden.

De klant kan deze informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen om u uit te nodigen deel te nemen aan andere onderzoeken die door de klant worden uitgevoerd. Wij verzamelen of bewaren geen technische gegevens van uw apparaat (IP-adres, internetprovider, enz.).

De e-mailadressen van gebruikers worden niet verkocht of gedeeld en worden alleen gebruikt om uitnodigingen voor promotie- of loyaliteitsenquêtes te versturen.

Alle door ons verzonden e-mails bevatten een afmeldlink.

Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens


Andromeda Smart Softwares is een Frans bedrijf en uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere leden van de Andromeda Smart Softwares bedrijvengroep en aan onze vertrouwde partners en dienstverleners, die gevestigd zijn in andere landen dan waar u woont. Houd er rekening mee dat de wetten van andere landen kunnen verschillen van de wetten die in uw eigen land van toepassing zijn.

Als u in de EER woont, heeft Andromeda Smart Softwares, om te voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR), passende waarborgen getroffen om uw gegevens en uw rechten te beschermen, waaronder standaard gegevensbeschermingsclausules voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derden uit niet-EU-landen, zoals verordonneerd door de Europese Commissie.

Wanneer persoonsgegevens onder de GDPR vallen en worden overgedragen naar een land of gebied buiten de Europese Economische Ruimte (EER), stellen wij adequate waarborgen in om ervoor te zorgen dat de overdracht wordt uitgevoerd via een rechtmatige methode voor de doeleinden van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en veilig is.

Wij nemen passende technologische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, zowel tijdens de overdracht als na ontvangst. Onze beveiligingsprocedures voldoen aan de algemeen aanvaarde normen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Ons personeel moet zich houden aan ons beleid en onze procedures inzake vertrouwelijkheid, veiligheid en privacy.

Uw accountinformatie en persoonlijke gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord, zodat alleen u toegang heeft tot uw informatie. Om uw persoonlijke gegevens veilig te houden, raden wij u aan uw wachtwoord aan niemand bekend te maken. Vergeet ook niet uit te loggen uit uw Panels account en uw browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met uw bezoek aan onze site. Dit is om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens en correspondentie als u een computer deelt met iemand anders of als u een computer gebruikt op een openbare plaats zoals een bibliotheek of internetcafé. Wijzig uw wachtwoord regelmatig.

Gebruik van cookies


Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen en die u een numerieke gebruikers-ID toewijzen en bepaalde informatie over uw online navigatie opslaan. Ze worden gebruikt om het voor gebruikers gemakkelijker te maken door websites te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. De website stuurt informatie naar de browser, die vervolgens een tekstbestand aanmaakt op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker. Telkens wanneer de gebruiker terugkeert naar dezelfde website, haalt de browser dit bestand op en stuurt het naar de server van de website.

Voor het volgen van gedrag gebruiken wij optionele cookies of softwaretoepassingen, maar alleen als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik daarvan.

Zoals bij de meeste online enquêtes verzamelen wij bepaalde informatie automatisch en slaan die op in enquêtebestanden. Deze informatie kan gegevens bevatten zoals: Internet Protocol (IP)-adressen, het type browser dat wordt gebruikt, Internet Service Provider ("ISP"), verwijzende of verlaten pagina's, het gebruikte besturingssysteem en de datum en tijd waarop de gebruiker de site bezocht.

Wij gebruiken deze automatisch verzamelde informatie bijvoorbeeld om trends in browsergebruik te analyseren en om de site te beheren, inclusief het afstemmen van de onderzoekservaring op uw browsertype. Wij kunnen uw IP-adres ook gebruiken om te controleren of er vanaf dat IP-adres meerdere enquêtes worden gehouden en om bescherming te bieden tegen frauduleus gedrag.

Voissy verdeelt de koekjes in drie categorieën:

cookies die nodig zijn om de panel site te gebruiken;
cookies voor veiligheidsdoeleinden;
cookies die worden gebruikt voor gedragsonderzoek of om het effect van reclame te meten.

Andere links


Wij kunnen af en toe gebruik maken van internettags (ook bekend als "tags" of actietags) en deze inzetten via een partner voor webanalyse. Deze tags worden zowel in online advertenties waarmee gebruikers toegang krijgen tot de Site als op afzonderlijke pagina's van de Site geplaatst.

Deze technologie stelt ons in staat de reacties van bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van de acties (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie) te evalueren, evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de site en andere websites, rapporten samenstellen over de activiteit op de site voor voissy.com en andere diensten verlenen in verband met het gebruik van de site en het internet.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere gelieerde websites. Wij raden onze gebruikers aan de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie verzamelt voordat zij hun gegevens verstrekken.

Recht op toegang, rectificatie en verzet


Deze privacyverklaring en uw gebruik van de Site worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Frankrijk, en met name de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake gegevensverwerking, bestanden en vrijheden. Uw rechtskeuze heeft geen invloed op uw rechten als consument onder het toepasselijke recht van uw woonplaats. Indien u een consument bent, komen u en wij overeen ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken, wat betekent dat u een vordering in verband met deze verklaring kunt instellen in Frankrijk of in het EU-land waar u woont. Als u een professional bent, moet elke vordering tegen ons voor een Franse rechtbank worden gebracht.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, wijzigen of wissen, zijn er functies beschikbaar in uw klantenzone of kunt u per e-mail of schriftelijk contact met ons opnemen. In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij door Voissy wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, waarbij hij/zij zich met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) nauwkeurig moet identificeren.

Bescherming en opslag van persoonsgegevens • Technisch : De technische gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doelstellingen te bereiken.

 • Personeel : persoonsgegevens die worden verwerkt, worden niet langer bewaard dan nodig is om te voldoen aan de verplichtingen die bij de sluiting van de overeenkomst zijn vastgesteld of de vooraf vastgestelde duur van de contractuele relatie.

 • De rekening verwijderen : De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn account op elk moment te verwijderen, via het menu voor het verwijderen van accounts in zijn ledenruimte of door contact op te nemen met de support. Voor de gegevens worden middelen voor gegevensverwijdering ingesteld om te voorzien in de effectieve verwijdering van de gegevens zodra de gebruikersaccount wordt verwijderd..

 • Schrapping na 3 jaar inactiviteit : Als u drie jaar lang niet op de site hebt ingelogd, ontvangt u om veiligheidsredenen een e-mail waarin u wordt verzocht zo snel mogelijk in te loggen, anders worden uw gegevens uit onze databanken verwijderd.


Wij nemen onze verantwoordelijkheid om uw persoonlijke informatie veilig te houden zeer serieus. Wij nemen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Wij bewaren alle persoonlijke informatie die u verstrekt op onze beveiligde (met wachtwoord en firewall beschermde) servers. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, nemen wij alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

Overeenkomstig de bepalingen van de wet op het vertrouwen in de digitale economie verbindt Voissy zich ertoe gegevens in nominatieve vorm niet langer te bewaren dan de periode die is vermeld in de verklaring aan de CNIL.

Wijzigingen in het privacybeleid


Voissy behoudt zich het recht voor de voorwaarden en mededelingen te wijzigen. Wij stellen u op de hoogte van wijzigingen of updates van het privacybeleid via e-mail of wanneer u inlogt na een wijziging.

Contact over privacybeleid


Functionaris voor gegevensbescherming


Om de correcte toepassing van haar verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming te waarborgen, heeft Andromeda Smart Softwares een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO) aangesteld die het belangrijkste aanspreekpunt is voor deze kwesties. De DPO zorgt ervoor dat de vereisten inzake gegevensbescherming in acht worden genomen, door de uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens te ondersteunen, door interne teams bewust te maken en door toe te zien op de verwerking van verzoeken tot uitoefening van de rechten van betrokkenen. Op de DPO kan ook een beroep worden gedaan in het kader van uitwisselingen met gebruikers (adviesplicht, uitwisselingen met de DPO voor gebruikers, enz.)

Als u vragen of zorgen heeft over uw privacy of het privacybeleid van Andromeda Smart Softwares, neem dan contact op met onze DPO:

 • Naam van onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO): Karim Temal (CTO en expert in IT-beveiliging en gegevensbescherming en ontwikkelaar van mobiele toepassingen).

 • E-mail naar: karim.temal@voissy.com

 • Postadres: Andromeda Smart Softwares, Privacy Office, 7 Rue Pierre Guiral, Marseille, 13003. Frankrijk.


 • Mail : SAS Andromeda Smart Softwares, 231 Rue Saint Honoré, 75001 Paris. Frankrijk

 • E-mail : contact@voissy.com