INTEGRITETSPOLICY


Senaste uppdatering: 05/01/2024


Vårt åtagande


Vi respekterar voissy.com-användarnas integritet, oavsett om de är medlemmar eller besökare, och vi har åtagit oss att skydda deras personuppgifter.Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder de personuppgifter som voissy.com-användare tillhandahåller när de blir medlemmar och deltar i undersökningar och vad vi gör med dina personuppgifter. Vi förklarar också vilka integritetsrättigheter användarna kan ha och hur lagarna kan tillämpas för att skydda dem.

Genom att kryssa i rutorna ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i Integritets policy och för de specifika syften som anges där.

Hantering av insamlade personuppgifter


När du ansluter dig till vår panel ingår vi ett avtal med dig, som omfattas av denna integritetspolicy och våra villkor. För att uppfylla detta avtal genom att bjuda in dig till lämpliga undersökningar måste vi samla in, behandla och profilera den information som begärs vid rekryteringstillfället eller som du sedan kan lägga till i din profil. Denna information kommer också att behövas för att skicka dig belöningar och för att kontakta dig om framtida undersökningar.

Användning av uppgifterna


När du väl har registrerat dig kommer du att bli ombedd att lämna ytterligare information om dina intressen och konsumtionsvanor genom formulär som du måste fylla i.

Vi samlar också in information när du frivilligt fyller i undersökningar som vi bjuder in dig att delta i. Demografisk, affärsmässig, yrkesmässig och personlig information samt din åsikt om sociala frågor, företag och varumärken.

Insamlingen av dessa uppgifter är användbar men inte obligatorisk för att få tillgång till våra tjänster. Om du inte lämnar denna information kan det dock hända att du inte får tillgång till vissa undersökningar och/eller att du erbjuds undersökningar som inte riktigt passar din profil.

Vi ser till att lagringen och användningen av dessa personuppgifter är förenlig med gällande sekretesslagar.

Sammanfattningsvis använder vi dina personuppgifter för att :

 • Håll koll på alla användare

 • Skicka inbjudningar till dig för att delta i våra betalda undersökningar.

 • Skicka dig undersökningar som matchar din profil

 • Upprätta och analysera statistiska uppgifter i slutet av en undersökning.

 • Svara på dina förfrågningar via vår tekniska support

 • hålla dig informerad om nya funktioner och förbättringar av vår webbplats och våra tjänster

 • Skapa anonyma statistiska profiler av webbplatsens medlemmar baserat på information som tillhandahålls av användarna.


Alla svar som samlas in i interna undersökningar på Voissy-anläggningen, t.ex. för profilberikning, vidarebefordras till våra kunder för specifika undersökningar. Svaren skickas i aggregerad form.

Vi kommer aldrig att vidarebefordra din information utan ditt samtycke eller utan en garanti för att den endast kommer att användas för de angivna ändamålen.

Kunden kan också använda denna information för att kontakta dig för att bjuda in dig att delta i andra undersökningar som genomförs av kunden. Vi samlar inte in eller lagrar några tekniska data från din enhet (IP-adress, internetleverantör osv.).

Användarnas e-postadresser säljs eller delas inte och används endast för att skicka inbjudningar till kampanj- eller lojalitetsundersökningar.

Alla e-postmeddelanden som vi skickar innehåller en länk för avregistrering.

Skydd och lagring av dina personuppgifter


Andromeda Smart Softwares är ett franskt företag och dina personuppgifter överförs till andra medlemmar i Andromeda Smart Softwares företagsgrupp och till våra betrodda partners och tjänsteleverantörer, som finns i andra länder än det land där du bor. Observera att lagstiftningen i andra länder kan skilja sig från den lagstiftning som gäller i ditt hemland.

Om du är bosatt inom EES har Andromeda Smart Softwares, för att följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), infört adekvata skyddsåtgärder för att skydda dina uppgifter och dina rättigheter, inklusive standardiserade dataskyddsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje part från länder utanför EU, i enlighet med vad som föreskrivs av Europeiska kommissionen.

När personuppgifter omfattas av GDPR och överförs till ett land eller territorium utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inför vi lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning och är säker.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, både under överföringen och när vi har tagit emot dem. Våra säkerhetsrutiner följer allmänt accepterade standarder som används för att skydda personuppgifter.

Vår personal måste följa våra riktlinjer och förfaranden för sekretess, säkerhet och integritet.

Din kontoinformation och dina personuppgifter är lösenordsskyddade så att du och endast du har tillgång till din information. För att skydda dina personuppgifter rekommenderar vi att du inte lämnar ut ditt lösenord till någon. Kom också ihåg att logga ut från ditt Panels-konto och stänga webbläsarfönstret när du är klar med att besöka vår webbplats. Detta för att säkerställa att andra inte kan komma åt dina personuppgifter och din korrespondens om du delar en dator med någon annan eller om du använder en dator på en offentlig plats, t.ex. på ett bibliotek eller internetkafé. Ändra ditt lösenord regelbundet.

Användning av cookies


Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet av en webbplats som tilldelar dig ett numeriskt användar-ID och lagrar viss information om din navigering på nätet. De används för att göra det lättare för användarna att navigera på webbplatser och utföra vissa funktioner. Webbplatsen skickar information till webbläsaren som sedan skapar en textfil på användarens dator eller mobila enhet. Varje gång användaren återvänder till samma webbplats hämtar webbläsaren filen och skickar den till webbplatsens server.

För beteendeanalys använder vi valfria cookies eller programvaror, men endast om du har samtyckt till att de används.

Som med de flesta onlineundersökningar samlar vi in viss information automatiskt och lagrar den i datafiler för undersökningen. Denna information kan innehålla uppgifter som: IP-adresser (Internet Protocol), typ av webbläsare som används, Internet Service Provider ("ISP"), hänvisnings- eller utgångssidor, operativsystem som används samt datum och tid då användaren besökte webbplatsen.

Vi använder denna automatiskt insamlade information till exempel för att analysera trender i webbläsaranvändning och för att administrera webbplatsen, inklusive att anpassa undersökningen till din webbläsartyp. Vi kan också använda din IP-adress för att kontrollera om du deltar i flera undersökningar från den IP-adressen och för att skydda dig mot bedrägligt beteende.

Voissy delar in kakor i tre kategorier:

cookies som krävs för att använda panelens webbplats;
cookies för säkerhetsändamål;
cookies som används för beteendeforskning eller för att mäta effekten av reklam.

Andra länkar


Vi kan ibland använda internettaggar (även kallade "taggar" eller action taggar) och distribuera dem via en partner för webbanalys. Dessa taggar placeras både i onlineannonser som gör det möjligt för användare att komma åt webbplatsen och på enskilda sidor på webbplatsen.

Denna teknik gör det möjligt för oss att utvärdera besökarnas svar på webbplatsen och effektiviteten av dess åtgärder (t.ex. hur många gånger en sida öppnas och vilken information som konsulteras) samt användarens användning av webbplatsen.

Den externa tjänsteleverantören kan samla in information om besökare på webbplatsen och andra webbplatser med hjälp av dessa taggar, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet för voissy.com och tillhandahålla andra tjänster i samband med användningen av webbplatsen och Internet.

Vi är inte ansvariga för sekretesspraxis på andra anslutna webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare att läsa sekretesspolicyn på alla webbplatser som samlar in personlig information innan de skickar in sina uppgifter.

Rätt till tillgång, rättelse och invändning


Denna integritetspolicy och din användning av webbplatsen ska regleras av och tolkas i enlighet med Frankrikes lagar, och i synnerhet med lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter. Ditt val av lag påverkar inte dina rättigheter som konsument enligt den tillämpliga lagen på din hemort. Om du är konsument är du och vi överens om att vi ska underkasta oss den franska domstolens icke-exklusiva jurisdiktion, vilket innebär att du kan väcka talan om detta uttalande i Frankrike eller i det EU-land där du bor. Om du är yrkesutövare måste alla åtgärder mot oss vidtas av en domstol i Frankrike.

Om du vill få tillgång till, ändra eller radera personuppgifter om dig finns det funktioner tillgängliga i ditt kundområde eller så kan du kontakta oss via e-post eller skriftligen. I detta fall måste användaren ange de personuppgifter som han/hon vill att Voissy ska korrigera, uppdatera eller radera, och identifiera sig exakt med en kopia av en identitetshandling (identitetskort eller pass).

Skydd och lagring av personuppgifter • Teknisk : Tekniska uppgifter sparas under den tid som är absolut nödvändig för att uppnå syftet..

 • Personal : Personuppgifter som är föremål för behandling får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de skyldigheter som fastställdes när avtalet ingicks eller för att fullgöra avtalsförhållandets förutbestämda varaktighet.

 • Radera kontot : Användaren har möjlighet att när som helst radera sitt konto via menyn för radering av konto som finns i hans medlemsutrymme eller genom att kontakta supporten. För uppgifterna Medel för rensning av uppgifter inrättas för att möjliggöra en effektiv radering av uppgifterna så snart användarkontot raderas@.

 • Strykning efter 3 års inaktivitet. : Om du inte har loggat in på webbplatsen på tre år kommer du av säkerhetsskäl att få ett e-postmeddelande där du uppmanas att logga in så snart som möjligt, annars kommer dina uppgifter att raderas från våra databaser.


Vi tar vårt ansvar för att skydda din personliga information på största allvar. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter.

Vi kommer att förvara all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra servrar (skyddade av lösenord och brandväggar). När vi behandlar personuppgifter vidtar vi alla rimliga åtgärder för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse.

Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för det lösenord du använder för att komma åt vår webbplats; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats).

I enlighet med bestämmelserna i lagen om förtroende för den digitala ekonomin förbinder sig Voissy att inte bevara uppgifter i nominativ form efter den period som anges i deklarationen till CNIL.

Ändringar i sekretesspolicyn


Voissy förbehåller sig rätten att ändra villkoren och meddelandena. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar eller uppdateringar av sekretesspolicyn via e-post eller när du loggar in efter en ändring.

Kontakt angående sekretesspolicy


Dataskyddsombud


För att säkerställa en korrekt tillämpning av sina åtaganden om dataskydd har Andromeda Smart Softwares utsett ett dataskyddsombud (DPO) som är huvudkontaktperson för dessa frågor. Dataskyddsombudet ser till att dataskyddskraven beaktas genom att stödja genomförandet av behandlingen av personuppgifter, genom att öka medvetenheten bland interna team och genom att övervaka behandlingen av förfrågningar om att utöva de registrerades rättigheter. Dataskyddsombudet kan också anlitas i samband med utbyten med användare (skyldighet att ge råd, utbyte med användarens dataskyddsombud osv.)

Om du har några frågor eller funderingar om din integritet eller Andromeda Smart Softwares sekretessrutiner, vänligen kontakta vår DPO:

 • Namn på vårt dataskyddsombud (DPO): Karim Temal (CTO och expert på IT-säkerhet och dataskydd samt utvecklare av mobilapplikationer).

 • E-post till : karim.temal@voissy.com

 • Postadress : Andromeda Smart Softwares, Privacy Office, 7 Rue Pierre Guiral, Marseille, 13003. Frankrike.


 • Mail : SAS Andromeda Smart Softwares, 231 Rue Saint Honoré, 75001 Paris. Frankrike

 • E-post : contact@voissy.com