POLITYKA PRYWATNOŚCI


Ostatnia aktualizacja: 05/01/2024


Nasze zaangażowanie


Szanujemy prywatność użytkowników voissy.com, niezależnie od tego, czy są członkami czy odwiedzającymi, i zobowiązujemy się do ochrony ich danych osobowych, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe przekazywane przez użytkowników voissy.com, gdy stają się członkami i uczestniczą w ankietach, oraz co robimy z Twoimi danymi osobowymi. Wyjaśniamy również wszelkie prawa użytkowników do prywatności oraz sposób, w jaki prawo może być stosowane w celu ich ochrony.

Zaznaczając podane pola, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności i w określonych w niej celach.

Zarządzanie zgromadzonymi danymi osobowymi


Kiedy dołączasz do naszego panelu, zawieramy z Tobą umowę, która podlega niniejszej polityce prywatności i naszym warunkom. W celu realizacji tej umowy poprzez zaproszenie Cię do odpowiednich ankiet musimy gromadzić, przetwarzać i profilować informacje wymagane w czasie rekrutacji lub które możesz następnie dodać do swojego profilu. Informacje te będą również potrzebne do wysyłania Ci nagród oraz do kontaktu w sprawie przyszłych ankiet.

Wykorzystanie danych


Po rejestracji zostaniesz poproszony o dostarczenie dalszych informacji o swoich zainteresowaniach i zwyczajach związanych z wydawaniem pieniędzy poprzez formularze, które będziesz musiał wypełnić.

Zbieramy również informacje, gdy dobrowolnie wypełniasz ankiety, do udziału w których Cię zapraszamy. Informacje demograficzne, biznesowe, zawodowe, osobiste oraz Twoja opinia na temat spraw społecznych, firm i marek.

Zbieranie tych danych jest przydatne, ale nie obowiązkowe w celu uzyskania dostępu do naszych usług. Jeśli jednak nie podasz tych informacji, możesz nie mieć dostępu do niektórych ankiet i/lub mogą Ci zostać zaproponowane ankiety, które nie do końca odpowiadają Twojemu profilowi.

Dbamy o to, aby przechowywanie i wykorzystywanie tych danych osobowych było zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności.

Podsumowując, wykorzystujemy Twoje dane osobowe do :

 • Śledzenie wszystkich użytkowników

 • Wysyłanie Ci zaproszeń do udziału w naszych płatnych ankietach

 • Wysyłaj ankiety, które pasują do Twojego profilu

 • Ustalenie i analiza danych statystycznych na zakończenie badania

 • Odpowiadanie na Twoje zapytania za pośrednictwem naszego wsparcia technicznego

 • Informować o nowych funkcjach i ulepszeniach naszej Strony i usług

 • Tworzenie anonimowych profili statystycznych członków witryny na podstawie informacji dostarczonych przez użytkowników


Wszystkie odpowiedzi zebrane w wewnętrznych ankietach w siedzibie Voissy, takie jak wzbogacenie profilu, są przekazywane naszym klientom w celu przeprowadzenia konkretnych badań. Odpowiedzi przesyłane są w formie zbiorczej.

Nigdy nie będziemy przekazywać Twoich informacji bez Twojej zgody lub bez gwarancji, że zostaną one wykorzystane wyłącznie do podanych celów.

Klient może również wykorzystać te informacje do skontaktowania się z Tobą w celu zaproszenia Cię do udziału w innych badaniach prowadzonych przez klienta. Nie zbieramy i nie przechowujemy żadnych danych technicznych z Twojego urządzenia (adres IP, dostawca usług internetowych itp.).

Adresy e-mail użytkowników nie są sprzedawane ani udostępniane i będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania zaproszeń do udziału w ankietach promocyjnych lub lojalnościowych.

Wszystkie wysyłane przez nas wiadomości e-mail zawierają link umożliwiający rezygnację z subskrypcji.

Ochrona i przechowywanie danych osobowych


Andromeda Smart Softwares jest firmą francuską, a Twoje dane osobowe są przekazywane innym członkom grupy kapitałowej Andromeda Smart Softwares oraz naszym zaufanym partnerom i dostawcom usług, którzy znajdują się w krajach innych niż ten, w którym mieszkasz. Należy pamiętać, że prawo innych krajów może różnić się od prawa obowiązującego w kraju zamieszkania.

Jeśli mieszkasz w EOG, w celu zachowania zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR), Andromeda Smart Softwares wprowadziła odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Twoich danych i Twoich praw, w tym standardowe klauzule ochrony danych dotyczące przekazywania danych osobowych stronom trzecim z krajów spoza UE, zgodnie z dekretem Komisji Europejskiej.

W przypadku, gdy dane osobowe podlegają GDPR i są przekazywane do kraju lub terytorium poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), wprowadzamy odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić, że przekazanie odbywa się metodą zgodną z prawem dla celów prawa ochrony danych UE i jest bezpieczne.

Podejmujemy odpowiednie środki technologiczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Nasze procedury bezpieczeństwa są zgodne z ogólnie przyjętymi standardami stosowanymi do ochrony danych osobowych.

Nasz personel jest zobowiązany do przestrzegania naszych zasad i procedur dotyczących poufności, bezpieczeństwa i prywatności.

Informacje o Twoim koncie i dane osobowe są chronione hasłem, abyś Ty i tylko Ty miał dostęp do swoich informacji. W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych zalecamy, aby nie ujawniać nikomu swojego hasła. Należy również pamiętać o wylogowaniu się z konta Panels i zamknięciu okna przeglądarki po zakończeniu wizyty na naszej stronie. Ma to na celu zapewnienie, że inne osoby nie mają dostępu do Twoich danych osobowych i korespondencji, jeśli dzielisz komputer z kimś innym lub jeśli korzystasz z komputera w miejscu publicznym, takim jak biblioteka lub kafejka internetowa. Prosimy o regularną zmianę hasła.

Stosowanie plików cookie


Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez stronę internetową, która przypisuje użytkownikowi numeryczny identyfikator użytkownika i przechowuje pewne informacje o jego nawigacji online. Są one wykorzystywane do ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach internetowych i wykonywania określonych funkcji. Strona internetowa wysyła informacje do przeglądarki, która następnie tworzy plik tekstowy na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Za każdym razem, gdy użytkownik wraca na tę samą stronę internetową, przeglądarka pobiera i wysyła ten plik do serwera strony.

Do celów śledzenia zachowań używamy opcjonalnych plików cookie lub aplikacji programowych, ale tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na ich użycie.

Jak w przypadku większości ankiet internetowych, zbieramy pewne informacje automatycznie i przechowujemy je w plikach danych ankiety. Informacje te mogą zawierać takie dane jak: adresy IP, rodzaj używanej przeglądarki, dostawca usług internetowych ("ISP"), strony odsyłające lub wychodzące, używany system operacyjny oraz datę i godzinę odwiedzin strony przez użytkownika.

Wykorzystujemy te automatycznie zebrane informacje do analizy trendów w użytkowaniu przeglądarki, na przykład, oraz do administrowania stroną, w tym do dostosowywania doświadczeń z badania do typu przeglądarki. Możemy również wykorzystać Twój adres IP w celu sprawdzenia, czy z tego adresu IP nie odbywa się wielokrotny udział w ankiecie oraz w celu ochrony przed oszustwami.

Voissy dzieli ciasteczka na trzy kategorie:

pliki cookies niezbędne do korzystania ze strony panelu;
cookies w celach bezpieczeństwa;
pliki cookies wykorzystywane do badań behawioralnych lub do pomiaru wpływu reklamy.

Inne linki


Możemy czasami używać znaczników internetowych (znanych również jako "tagi" lub znaczniki akcji) i wdrażać je za pośrednictwem partnera zajmującego się analizą internetową. Znaczniki te są umieszczane zarówno w reklamach internetowych, które umożliwiają użytkownikom dostęp do Witryny, jak i na poszczególnych stronach Witryny.

Technologia ta pozwala nam ocenić reakcje odwiedzających na Stronę i skuteczność działań (na przykład liczbę otwarć strony i konsultowanych informacji), a także sposób korzystania z tej Strony przez Użytkownika.

Zewnętrzny usługodawca może za pomocą tych znaczników zbierać informacje o osobach odwiedzających Stronę i inne strony internetowe, sporządzać raporty dotyczące aktywności na Stronie dla voissy.com oraz świadczyć inne usługi związane z korzystaniem ze Strony i Internetu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych, powiązanych stronach internetowych. Zachęcamy naszych użytkowników do zapoznania się z oświadczeniem o ochronie prywatności każdej strony internetowej, która zbiera dane osobowe, przed ich przesłaniem.

Prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu


Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności oraz korzystanie z Witryny podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem francuskim, a w szczególności z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności. Wybór prawa przez użytkownika nie wpływa na jego prawa jako konsumenta wynikające z prawa właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Jeśli jesteś konsumentem, Ty i my zgadzamy się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów francuskich, co oznacza, że możesz wnieść powództwo związane z niniejszym oświadczeniem we Francji lub w kraju UE, w którym mieszkasz. Jeśli jesteś profesjonalistą, wszelkie powództwa przeciwko nam muszą być wniesione do sądu we Francji.

Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do dotyczących Państwa danych osobowych, zmienić je lub usunąć, istnieją funkcje dostępne w Państwa strefie klienta lub mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. W takim przypadku Użytkownik musi wskazać Dane Osobowe, które chciałby, aby Voissy poprawiło, zaktualizowało lub usunęło, identyfikując się dokładnie z kopią dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Ochrona i przechowywanie danych osobowych • Techniczne : Dane techniczne są przechowywane przez czas ściśle niezbędny do realizacji celów.

 • Personel : dane osobowe podlegające przetwarzaniu nie są przechowywane dłużej niż przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków określonych w momencie zawarcia umowy lub przez z góry określony czas trwania stosunku umownego.

 • Usuwanie konta : Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Konta w dowolnym momencie, poprzez menu usunięcia konta znajdujące się w jego przestrzeni członkowskiej lub poprzez kontakt z obsługą. Dla danych Środki oczyszczania danych są tworzone w celu zapewnienia skutecznego usunięcia danych, gdy tylko konto użytkownika zostanie usunięte.

 • Skreślenie po 3 latach nieaktywności : Ze względów bezpieczeństwa, jeśli nie logowałeś się do Serwisu przez okres trzech lat, otrzymasz e-mail z zaproszeniem do jak najszybszego zalogowania się, w przeciwnym razie Twoje dane zostaną usunięte z naszych baz danych.


Bardzo poważnie traktujemy nasze obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych. Podejmiemy rozsądne techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie Twoich danych osobowych.

Wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przechowywać na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem i firewallem) serwerach. Podczas przetwarzania danych osobowych podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby chronić je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej; nie będziemy prosić Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

Zgodnie z przepisami ustawy o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, Voissy zobowiązuje się nie przechowywać danych w formie imiennej po upływie okresu określonego w deklaracji do CNIL.

Zmiany w polityce prywatności


Voissy zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i ogłoszeń. O wszelkich zmianach lub aktualizacjach polityki prywatności powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej lub po zalogowaniu się po wprowadzeniu zmian.

Kontakt w sprawie polityki prywatności


Inspektor ochrony danych


W celu zapewnienia prawidłowego stosowania swoich zobowiązań związanych z ochroną danych, Andromeda Smart Softwares wyznaczyła inspektora ochrony danych (DPO), który jest głównym kontaktem w tych kwestiach. DPO zapewnia uwzględnienie wymogów ochrony danych, poprzez wspieranie wdrażania Przetwarzania Danych Osobowych, podnoszenie świadomości wśród zespołów wewnętrznych oraz nadzorowanie przetwarzania wniosków o realizację praw Podmiotów Danych. DPO może być również wezwany w kontekście wymiany z użytkownikami (obowiązek doradztwa, wymiany z DPO użytkownika itp.)

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do prywatności lub praktyk Andromeda Smart Softwares w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt z naszym DPO:

 • Nazwisko naszego inspektora ochrony danych (DPO): Karim Temal (CTO i ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa IT i ochrony danych oraz twórca aplikacji mobilnych)

 • E-mail do: karim.temal@voissy.com

 • Adres pocztowy: Andromeda Smart Softwares, Privacy Office, 7 Rue Pierre Guiral, Marseille, 13003. Francja.


 • Poczta : SAS Andromeda Smart Softwares, 231 Rue Saint Honoré, 75001 Paris. Francja

 • Email : contact@voissy.com